Pasyviniai elektronikos komponentai:

  • kondensatoriai (plėveliniai, keraminiai, elektrolitiniai)
  • rezistoriai
  • varistoriai
  • termistoriai
  • induktyvumai
  • feritai
  • transformatoriai
  • filtrai
  • SAW komponentai